வாஸ்து அமைப்பில் எது சரியான வீடு?

வாஸ்து அமைப்பில் எது சரியான வீடு?

கிழக்குமனைகள்
கிழக்குமனைகள்

இந்த கிழக்கு மனை வீடு என்பது இந்திர பகவான் ஆசிர்வதிக்கக்கூடிய மனை ஆகும். மிகச்சிறந்த வாஸ்து அமைப்பில் இந்த மனை இருக்கின்ற பட்சத்தில் அந்த வீட்டின் ஆண் சந்ததிகள் மற்றும் 2-வது குழந்தை மிக சிறப்பான வாழ்வு வாழ்வார்கள். அதனால் மேற்கு விட அதிகஇடங்கள் கிழக்கு புறம் இருப்பது போல் அமைக்க வேண்டும்.

வீட்டின் உள்புறம் ஆகட்டும், வெளிபுறம் ஆகட்டும் அதாவது கிழக்கு புறம் எந்த பொருள்களும் இல்லாத அமைப்பாக நடந்தால் இடைஞ்சல் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். இந்த பகுதி மிகவும் சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும். வைத்த பொருள் வைத்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும். இது கிழக்கு பகுதியின் தென்கிழக்கு சமையல் அறைக்கும் பொருந்தும். வெளிப்புற தென்கிழக்கு பகுதிக்கும் பொருந்தும். அதேபோல் அரசியல் தொடர்பு உள்ளவர்கள், ஆசிரியர் பணி, கிழக்கு வாசல் வீட்டில் குடியிருப்பது சிறப்பு தரும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.

மனைகோல் சூட்சுமம், வீடுகண் திறப்பு,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழ்நாட்டின் முதன்மை வாஸ்துநிபுணர்

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99767 21122,
+91 97868 21122,

whatsapp no :. +91 9965021122.

www.chennaivathu.com
www.chennaivastu.com

E-mail: jagan6666@gmail.com

vastu consultant in chennai,
vastu consultant in coimbatore,
vastu consultant in tirupur,
vastu consultant in erode,
vastu consultant In madurai,
vastu consultant in trichy,

Leave a Comment