வாஸ்துப்படி வீட்டின் அஸ்திவாரம் எப்படி எடுப்பது?

அஸ்திவார அமைப்பு

அஸ்திவாரம் எடுப்பதில் பழைய மண்தோண்டி எடுத்து புதிய மண் நிரப்பி விட்டால் அந்த இடத்தில் புனித உள்ள இடமாக மாறி விடும்.அப்படியும் மாற்றி தான் ஆக வேண்டும் என்பது எல்லாம் கிடையாது.

வாஸ்து அமைப்பில் எது சரியான வீடு?
வாஸ்து அமைப்பில் எது சரியான வீடு?

அதாவது இதனால் எதாவது தவறு நடந்து விடுமா? இதற்கு எதாவது பூஜை செய்ய வேண்டுமா என்று , அதற்குரிய எனது விளக்கம் என்னவெனில்,

இது எப்படி என்றால் வீட்டு சுற்றுப்புறத்தில் காற்று இருக்கக்கூடாது என்பது போல உள்ளது.பல யுகங்களாக இருந்து வருகின்ற மனித பரிணாம வளர்ச்சியில் எத்தனையோ முறைகள் இயற்க்கை இயல்பு நிலையில் உண்டான பிரச்சனைகளால் பல ஊயிர்கள் மண்ணோடு புதைந்துள்ளன.அவை உருமாறி இன்று அவை உன்னத பொருள்களாக மாறி உள்ளன.நாம் காது கை விரல்களில் போடுகிற வைரம் கூட  உயிர்கள் மற்றும் மரங்களின் உறுமாற்றமே.

ஜப்பானில் ஹிரோசிமா நாகசாகி நகரங்கள் அணுகுண்டு தாக்குதலால் சுடுகாடுகளாயின.மீண்டும் அவை நகரங்களாக மாற்றம் அடைந்தன.அங்கு கணக்கிலடங்கா உயிரினங்களின் எலும்பு கூடுகள் புதைந்துள்ளன.நிலக்கரி தோண்டும் இடங்களில் மனிதர்கள் சுகமாக வாழ்வதில்லையா?

வாஸ்து விசயத்தில் ஒவ்வொரு செயல்களிலும் பழைய மூடநம்பிக்கைகளில் இருந்து நாம் மீண்டு வரவேண்டும்.அப்படிப்பட்ட இடங்களில் தாரளமாக வீடு அமைக்கலாம். ஆனால் அந்த வீடு நான் சொல்லக்கூடிய வாஸ்து அமைப்பில் இருக்க வேண்டும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.

மனைகோல் சூட்சுமம், வீடுகண் திறப்பு,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழ்நாட்டின் முதன்மை வாஸ்துநிபுணர்

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99767 21122,
+91 97868 21122,

whatsapp no :. +91 9965021122.

www.chennaivathu.com
www.chennaivastu.com
www.bannarivastu.com
www.suriyavasthu.com

E-mail: jagan6666@gmail.com

vastu consultant in chennai,
vastu consultant in coimbatore,
vastu consultant in tirupur,
vastu consultant in erode,
vastu consultant In madurai,
vastu consultant in trichy,

Leave a Comment