போர்டிகோ என்ற அமைப்பு

கொங்கு நாட்டில் மட்டுமே உள்ள ஒரு விசயம்.

 There is only one thing in Kongu country.

There is only one thing in Kongu country.

போர்டிகோ என்ற அமைப்பு அதிகபட்சம் கொங்கு நாட்டில் மட்டுமே உள்ள விசயம். இந்த விசயம் தற்போது கட்டிட தொழிலாளர்கள் அதிகம் இருக்கும் தர்மபுரி மாவட்ட மக்கள் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் வேலை நிமித்தமாக செல்வதால் இந்த பழக்கம் மற்ற பகுதிகளிலும் ஊடுருவி விட்டது என்பது எனது வாஸ்து பயணத்தில் தெரிந்த உண்மை.

முன்காலத்தில் பால்கனி என்ற அமைப்பே இன்று போர்டிகோ என்று மாறிவிட்டது. தற்போது எனது வாஸ்து குறித்த ஆராய்ச்சியின்படி நமது மக்கள் அறைகுறை அறிவுடன் தூண் அமைத்து போர்டிகோ அமைத்துக் கொள்கிறார்கள் வீட்டின் நீளத்திற்கு. இந்த அமைப்பு மிகப்பெரிய தவறாக இருந்தாலும் கூட இது வடக்கு வாசல் வீடுகளுக்கு பெரிய பாதிப்புக்களை கொடுக்காது. ஆனால் கிழக்கு வாசல் வீடுகளுக்கு மிகப் பெரிய தவறு. ஆக எந்த இடத்திலும் வீட்டின் ஒரு பகுதியை உடைத்து வீட்டின் ஒரு பகுதியை இழுத்த அமைப்பாக போர்டிகோ அமைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடாது.

மேலும் விபரங்களுக்கு,

ARUKKANI.A.JAGANNATHAN.

மனைகோல் சூட்சுமம், வீடுகண் திறப்பு,
வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை,
தெரிந்த தமிழ்நாட்டின் முதன்மை வாஸ்துநிபுணர்

Contact:
+91 83000 21122,
+91 99767 21122,
+91 97868 21122,

whatsapp no :. +91 9965021122.

www.chennaivathu.com
www.chennaivastu.com

E-mail: jagan6666@gmail.com

vastu consultant in chennai,
vastu consultant in coimbatore,
vastu consultant in tirupur,
vastu consultant in erode,
vastu consultant In madurai,
vastu consultant in trichy,

Leave a Comment