வீட்டு இடத்தில் கடை கட்டலாமா?/ கடைகளுக்கு வாஸ்து / அங்காடி வாஸ்து

vastu for shop facing north, Vastu Tips for Business கடையில் வாஸ்து, மேற்கு பார்த்த கடை வாஸ்து சாஸ்திரம் அமைப்பு, vastu tips for jewellery shop , vastu tips for cloth shop , கடைகளில் வியாபாரம் தொழில் செழிக்க கிழக்கு பார்த்து கடை வாஸ்து |, கடைகளில் வியாபாரம் செழிக்க வாஸ்து, கடைகளில் வியாபாரம் செழிக்க என்ன வாஸ்து, colours according to vastu for shop, vastu tips … Read more

கடைக்களுக்கான வாஸ்து/கடைகளில் வியாபாரம் செழிக்க என்ன வாஸ்து வழிமுறை/chennaivastu

மேற்கு பார்த்த கடை வாஸ்து சாஸ்திரம் அமைப்பு ,Vasthu for west facing shops,கடைகளில் வியாபாரம் தொழில் செழிக்க கிழக்கு பார்த்து கடை வாஸ்து |,Vastu for east facing shop,கடை வாஸ்து குறிப்புக்கள்,கடைக்கு வாஸ்து முறை,டீ கடைகளுக்கு வாஸ்து,Vastu to prosper in business,வியாபார வெற்றிக்கு வாஸ்து,வாஸ்து கேள்வி – பதில்கள், வியாபாரம் – கடைக்கு வாஸ்து, வியாபாரம் – கடைக்கு வாஸ்து,Vasthu for shop,vastu for shop tamil,

வியாபாரம் & கடைக்கு வாஸ்து /ஜவுளி தொழில் வாஸ்து/provisional store vastu/Shops Vastu Shopping Malls

வியாபாரம் & கடைக்கு வாஸ்து ,ஜவுளி தொழில் வாஸ்து,provisional store vastu,Shops Vastu | Shopping Malls,Vastu to prosper in business,Vastu Tips For West Facing Grocery Store,Shops / Convenience store vastu,

கடைகளுக்கு வியாபாரம் சிறக்க வேண்டும் வாஸ்து.

Vastu to prosper in business

Vastu to prosper in business வியாபாரம் நன்றாக நடந்து செல்வம் பெருக, வீட்டிற்கு காரகன் சந்திரன்.வணிக நிறுவனங்களுக்கு காரகன் சனி பகவான் ஆவார் ஆக ஒருவரின் ஜாதகத்தில் சனி பகவான் நன்றாக இருந்தால் மட்டுமே ஒருவருக்கு வியாபாரம் நன்றாக நடந்து செல்வ நிலைக்கு உயரமுடியும் என்று ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.  ஒரு வியாபாரி ஞாயமாக நடந்தால் மட்டுமே அங்கு வியாபாரம் பெறுகி வருமானம் கூடும்.அவர் நம்பிக்கை உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் அதாவது சனி பாகவானின் அதி … Read more