வாஸ்து ரீதியாக மாடிப்படிகள் மற்றும் லிப்ட்

Methods to set up stairs

          நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். இன்று எனது வாஸ்து பதிவினில் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் மாடிக்கு செல்வதற்கு கட்டாயம் படிக்கட்டு என்பது வேண்டும். ஆனால் இன்றைய நவீன காலத்தில் வசதி வாய்ப்புள்ள நண்பர்கள் லிப்ட் போன்ற உந்துவிசை அமைப்புகளை அமைத்துக்கொள்வார்கள். வாஸ்து ரீதியாக படிகளாக இருந்தாலும் சரி லிப்ட் அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி என்னைப் பொறுத்தவரையில் தவறு என்றுதான் சொல்வேன். ஆனால் காலத்தின் கோலம் நவீன நாகரீகம் அதனை … Read more

vastu for staircase

vastu for staircase

மாடிப்படி வாயிற்படி, அறைகளின் அளவு           மாடிப்படிகளுக்கு அடியில் இடத்தைப்பொருத்து சாமான் வைப்பறை வைக்கலாம். ஆனால் அறைகளை அமைத்து பொருள் வைக்க கூடாது. படிக்கு அடியில் சாதரணமாக பொருள்களை வைத்து கொள்ளவும். வீட்டில் உட்புறம் உள்ள படிகட்டுகளுக்கு எந்தவிதமான கணக்கும் கிடையாது. மாடிப்படிக்கட்டுக்கள் வடக்கு, வடகிழக்கு,கிழக்கு எக்காரணம் கொண்டும் அமைக்கக்கூடாது. தெற்கிலிருந்து வடக்காகவும், மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கியும் செல்லும்படி மாடிப்படிக்கட்டுக்களை அமைத்தல் சிறப்பு.முதன்மை கதவு எதிராக மாடிப்படி, ஒரு தீவிர மற்றும் பேரழிவுவாஸ்து குறைபாடு அல்லது தோஷம் … … Read more