வாஸ்து ஆலோசனை பயணம் வேலூர்,வாஸ்து நிபுணர் வேலூர்,vastu consultant in Vellore,

நண்பர்களுக்கு வணக்கம். மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகலும். வருகின்ற 9.3.2020 சோமவாரம் வேலூர் நகரில் எனது வாஸ்து ஆலோசனை இருக்கிறது. ஆகவே மேற்கூறிய சுற்றுப்புற பகுதிகளில் ஏற்கெனவே ஆலோசனை வழங்கிய வகையில் மற்றும் புதியதாக எனது வாஸ்து சார்ந்த உதவி தேவைப்படும் மக்கள் 9965021122 என்கிற எனது தொலைபேசி வழியாக அழைக்கவும். நன்றி. வணக்கம். வாஸ்துபயணம்வேலூர் vastu_visit_vellore ஒரு சின்ன மாற்றம் உங்கள் இல்லத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையே பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு செல்லும். எந்த திசை … Read more