வாஸ்து நிபுணர் பெங்களூர்|vastu bangalore

tamil vastu for home in bangalore

Vastu for home, Vastu for house, Vastu for office, … in tamil, vastu consultant for companies, vastu consultant for factories, vastu tips, … vastu consultant Bangalore, Chennai, Mumbai, New Delhi, Home vastu,  Tamil Vastu | Tamil Vastu for home,Vastu Tamil, Tamil Vastu for house, Tamil Vastu for office, Residential Tamil Vastu, Tamil Vastu for Industries, Tamil Vastu  Vastu Shastra Consultants in Jayanagar, Bangalore. Vastu Shastra Consultants in JP Nagar, Bangalore. Vastu Shastra Consultants in Marathahalli, Bangalore. Vastu Shastra Consultants in Rajaji Nagar, Bangalore. Vastu Shastra Consultants in Banashankari, Bangalore. Vastu Shastra Consultants in Indira … Read more

பணப்பெட்டி மற்றும் பீரோ வாஸ்து

பணப்பெட்டி மற்றும் பீரோ

          பணப்பெட்டி மற்றும் பீரோ வாஸ்து அமைப்பினில் எப்படி வைக்க வேண்டும் இரும்பு பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். வடமேற்கில் பீரோ, பணப்பெட்டி முதலியவை இருந்தால், பணம் வருவதும், போவதுமாக இருப்பதுடன், சேமிக்க முடியாததுடன் கடன்காரனாகவும் மாற்றி துன்பப்பட வைக்கும். அப்படியே வைத்திருந்தாலும் ஒவ்வொரு விதமான பணம் வரும் ஒரு காலகட்டத்தில் உம்மிடம் தங்காது. தென்கிழக்கில் பணப்பெட்டி இருக்குமேயானால், விரயச் செலவுகளையும், கொடுத்த பணம் திரும்பக் கிடைக்காத தன்மையையும் ஏற்படுத்தும். ஏமாற்றப்படுவார்கள். இறையில்லங்களில் … Read more

கட்டிட பணி நிறைவடையாது பாதியில் நின்றுவிடுவதற்கு காரணம்

கட்டிட வேலை பாதியில் நிற்பதற்கு காரணம்

              நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். இன்றைய எனது வாஸ்து கட்டுரையில், கட்டிக் கொண்டிருக்கிற வீடு கட்டிட பணி நிறைவடையாது பாதியில் நின்றுவிட்டதற்கு காரணம் என்ன? அது சார்ந்த வாஸ்து விளக்கங்களை தெரிந்து கொள்வோம். ஒரு இல்லம் கட்டிக் கொண்டு இருக்கையில் நிறைவடையாது நிற்கிறது என்று சொன்னாலே அதனை முதல் காரணமாக மனித வாழ்வில் கர்மா சார்ந்த விஷயமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். மனித வாழ்வில் அவருடைய … Read more