வாஸ்துவில் படுக்கை அறை,vastu for bedroom

vastu for bedroom in tamil           வாஸ்துவில் படுக்கை அறையின் அமைப்பைப் பற்றி பார்க்கும் போது,முக்கிய படுக்கை அறை தென்மேற்கில் இருக்கவேண்டும். படுக்கும்போது தலை தெற்கு நோக்கி இருக்கும்படி கட்டிலை போடவேண்டும். அது நல்ல உறக்கத்திற்கும், நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கும் வழி வகுக்கும். ஒருபோதும், தலை வடக்கு நோக்கி இருக்கும்படி படுக்க்கூடாது.தென்மேற்கு படுக்கையறையில் வெளிச்சம் குறைவாக கண்களை உறுத்தாமலும் இருக்கவேண்டும். எனவே நீலநிற விளக்குகளையோ, பொருத்துவது நல்லது. அமைக்கும்போது, அதிலிருந்து வரும் … Read more

வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு கட்டுரைகள்.

வாஸ்து பயிற்சி வகுப்பு கட்டுரைகள். ஆயாதி கணித அமைப்பும் வாஸ்துவும் என்ற தலைப்பில் ஒரு சில விளக்கங்களை உங்களின் பார்வைக்காக தெரிவிக்கின்றேன். என்னைப் போன்ற வாஸ்து நிபுணர்கள் வாஸ்துவில் சில்ப சாஸ்திரம் என்பதே வாஸ்துவாகவும், அப்படி வாஸ்து அமைப்பாக அமைக்கும் கட்டிடம் எப்படிப்பட்ட அமைப்பாக வரவேண்டும் அதாவது, ஆற்றில் கொட்டினாலும் அளந்து கொட்டு என்கின்ற முறை என்பது ஒன்று வேண்டும். ஆக அளவு என்பதனை நிர்நயம் செய்யும் ஒரு  முறையே ஆயாதி கணித அமைப்பின் குழிகணித சாஸ்திரம் … Read more