இடத்தின் சுற்றுப்புற வாஸ்து

இடத்தின் சுற்றுப்புற வாஸ்து               வாஸ்து படி ஒரு இடத்தை ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கும் போது சில முக்கிய விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியமாகும். அந்த வகையில் ஒரு இடத்தை வாங்கும் போது அந்த இடத்தின் சுற்றுப்புற பகுதியில் இருக்கும் தவறுகள் வாங்க கூடிய மனைக்கு குற்றமாக இருக்கிறதா என்பதை நாம் கட்டாயம் கவனித்த பிறகே வாங்குவது நல்லது. அந்தவகையில் தெருக்குத்து மற்றும் பள்ளங்கள் மற்றும் மேடுகள் எங்கே இருக்கிறது … Read more