வீட்டின் குப்பைகள் பற்றி வாஸ்து என்ன சொல்லுகிறது?

வீட்டின் குப்பைகள் பற்றி வாஸ்து

 வீட்டின் குப்பைகள் பற்றி வாஸ்து             தூசியும் – ஒட்டடையும் வீட்டுக்கு ஆகாதா என்பதனைப் பற்றி இக்கட்டுரையில் காண்போம்.நல்ல சுகாதாரமான வாயு பகவானின் காற்று, இந்திரபகவானின் துணை கொண்டு சூரிய பகவானின் நல்ல வெளிச்சம்,வீட்டில் இருக்கும் நபர்கள் சுவாசித்து வெளியிடும் காற்றை சுத்தப்படுத்த வீட்டில் வளர்ப்பதற்கேற்ற நல்ல அதிர்ஷ்டம் அளிக்கும் மரங்கள், மற்றும் பன்னீர் புஷ்பம் மற்றும் வீட்டில் வசிக்கும் மக்களின் மங்காத வாழ்வை கொடுக்கும் மருவாத செடிகள் மூலமாக … Read more