சொந்தவீடு கட்டும் யோகம் யாருக்கு | Astro Vastu Analysis |Connection of Astrology and Vastu

சொந்தவீடு கட்டும் யோகம்,சொந்தவீடு கட்டும் யோகம் யாருக்கு, ஜாதக கட்டத்தில் வசிப்பிடம், சொந்த வீடு, பூமி பாக்கியம் சொந்த வீடு,சொந்தமாக வீடு கட்டும்/வாங்கும் அமைப்பு,Astro Vastu Analysis,Vastu Shastra and Astrology,Connection of Astrology and Vastu, House Construction Astrology – Vastu ,Vastu and Astrology Tips,The Connection of Vastu & Horoscope,Planetary Combination for Buying Own House,Vastu and Astrology,சொந்த வீடு இருந்தும் குடி போக ,நீங்க சொந்த வீடு … Read more

ஜாதக ரீதியாக ஒருவருக்கு எப்பொழுது சொந்த வீடு கட்ட முடியும்?.

Vastu Shastra and Astrology

    வீடு எப்போது கட்ட முடியும் என்பது பற்றி ஜோதிடம் மூலமாக தெரிந்து கொண்டு வீடு கட்ட டுவது நல்லதா? நமக்கு பணம் இருக்கிறது எதனையும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று வீட்டு வேலையை தொடங்குவது சரியா ?என்பதனை பார்ப்போம்.     ஜாதக   ரீதியாக ஒருவருக்கு எப்பொழுது சொந்த வீடு  கட்ட முடியும்?. ஜாதக  ரீதியாக ஒருவர் எப்படிப்பட்ட  வீட்டில் குடியிருப்பார்?அதாவது மாடிவீடா? ஓட்டுவீடா?கூரைவீடா?சிமென்ட் சீட் போட்ட வீடா?     ஜோதிட … Read more