வாஸ்து படி வீடு கட்டினால் பணம் பெருகுமா ?ஆயுள் பெருகுமா ?

வாஸ்து படி வீடு கட்டினால் பணம் பெருகுமா

வாஸ்து படி வீடு கட்டினால் பணம் பெருகுமா ?ஆயுள் பெருகுமா ?           இந்த இடத்தில் நான் சொல்வது பணம் என்றால் எவ்வளவு வேண்டும்? ஆயுள் என்றால் எதுவரை? பணத்தின் மூலமாக அனைத்து பொருள்களையும் வாங்கி வைத்து விட்டால் சந்தோசம் வந்து விடுமா? உடல்நலம் குன்றி கட்டிலில் கிடந்து யாரும் நம்மை பார்க்காமல், உறவுகள் யாரும் இல்லாமல் இறந்தபிறகு சொல்லுங்கள் இறந்த உடலை பெற்றுக்கொள்ள வருகின்றேன் என்று சொல்கின்ற மக்களை பெற்று … Read more