வாஸ்துவின் அடிப்படை விதிகள்!

Vastu rules for home,

    Vastu வின் அடிப்படை விதிகள்!   ஒரு வீடோ அல்லது தொழில் நிறுவனமோ அமைக்கப்படும்போது அதனை வாஸ்து விதிகளுக்கு உட்படுத்தி அமைப்பது சிறந்தது.வாஸ்துவில் மிக முக்கியமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய  அடிப்படை விதிகள் பற்றி பார்போம்.    ஒரு மனை மற்றும் அதனுள் அமைக்கப்படும் கட்டடம் சதுரம் அல்லது  செவ்வகமாக இருத்தல் அவசியம்.    ஒரு கட்டடம் கட்டும் போது  தெற்கு மற்றும் மேற்கு பகுதியை விட  வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதியில் அதிக காலியிடம் … Read more

வாஸ்துவின் முக்கியமான விதிகள் பற்றிய விளக்கங்கள்

Vastu-remidies

வாஸ்துவின் முக்கியமான விதிகள் வாஸ்து அமைப்பில் எட்டு அடிப்படை விதிகள் உண்டு. இந்த அடிப்படை விதிமுறைகளை  தெரியாது ஒருசிலர் வீட்டின் அமைப்பை மாற்றி அமைத்து  வறுமை நோய் கடன் மற்றும் மனையில் சோடச பொருத்தம் இல்லாமல் இருந்து மனக்குழப்பங்கள் போன்றவற்றில் கஷ்டப்படுவதை பார்க்க முடிகிறது. கீழே குறிப்பிட்ட வாஸ்து விதிகள் கட்டாயம் கடைப்பிடிக்கும் போது சிறப்பான வாழ்வு அந்த மனையில் வாழ்பவர்கள் வாழ முடியும். 1. வீடு  என்பது எப்பொழுதுமே சதுரமாகவோ அல்லது செவ்வகமாகவோ  இருக்க வேண்டும். … Read more