வீட்டின் ஈசானம் இழுத்து வைத்தால் அதாவது வளர்ந்த அமைப்பில் இருந்தால் நல்லதா?

north east extended plot vastu

            north east extended flat vastu நான் வாஸ்து பார்க்க போகும் இடங்களில் வடகிழக்கில் காம்பவுண்ட் அல்லது வீடு எதுவாக இருந்தாலும் இழுத்த அமைப்பில் இருந்தால் நல்லது என்பார்கள். எக்காரணம் கொண்டும் இந்த தவறினை செய்து விடாதீர்கள் என்பேன் அதற்கு என்னிடம் கேட்பார்கள். அதற்கு எனது விளக்கம் என்னவென்றால் நீங்கள் வேலை செய்யும் போது உள்ளே குறுகிய அமைப்பில்   நீங்கள் தெரியாமல்  வைத்துவிடும் போது அது மிகப்பெரிய குற்றமாகப் போய்விடும். … Read more

ஏன் சதுரம் அல்லது செவ்வக அமைப்பில் வீட்டின் இடங்கள் இருக்க வேண்டும்?

vastu remedy for north west extension

 வாஸ்துவில் திசைகளும் அதன் வேலைகளும் ஒரு இடத்தில் எட்டு திசைகளும் எட்டு வேலைகளை செய்யும். அந்த வகையில் ஒரு  இடத்தில்  ஒரு மூலை குறைந்தால், அந்த குறையும் பகுதி பலம் இழந்து விடும். அந்த வகையில் வடகிழக்கு பகுதி வாஸ்து ஆற்றல் குறையும் போது அங்கு வசிப்பவர்களுக்கு,அறிவு சார்ந்த நிகழ்வுகளில் குறைபாடு, சுவாசம் சம்மந்தப்பட்ட உடல்நிலையில் மாறுபாடு, ஊனமுற்ற மனநலம் பாதித்த மற்றும் இதயம் சம்மந்தப்பட நோய்கள், புற்று நோய்,நிலையற்ற வேலைவாய்ப்பு, மந்த நிலையில் ஆனால் பெற்றோருக்கு … Read more