எதிரிகளின் தொல்லை நீங்க வாஸ்து Vastu Remedies Enemies Protection

எதிரிகளின் தொல்லை நீங்க வாஸ்து,எதிரி தொல்லை வாஸ்து,Vastu Remedies For Enemies Protection ,Enmity Vastu | Disputes | Problems,Defeat your silent enemy ,Vastu Solution for Silent Enemies ,Protection from enemies,Debts and Disputes- Check the Vastu,vastu tips to defeat enemies,

எதிரிகளால் மிக சிரமமான வாழ்வு வாழ்ந்து வருகின்றிர்களா தீர்வு வேண்டுமா?

vastu-remedies-for-enemies

எதிரி தொல்லைகள் விலக வழிபாடு காவேரியின் வடகரை தலங்களில் சிறப்பு வாய்ந்த தலம் சீர்காழி.இந்த தலத்தில் தான் ஞானசம்பந்த பெருமான் அவதரித்து உமையம்மையிடம் ஞானப்பால் அருந்திய அற்புத தலம். சட்டநாதர் என்று இங்குள்ள பைரவ பெருமான் அழைக்கப்படுகின்றார்.இங்கே மூலவராக பிரம்மபுரீச்வர பெருமான் கீழ்தலத்திலும்,இவர் லிங்கதிருமேனியாக இருக்கின்றார்.அவருக்கு மேலே உள்ள தலத்தில் சிவபெருமான் பெரியநாயகி சமேதராய் தோணியப்ப பெருமானாக வீற்றிருக்கின்றார்.இதற்கு மேலே உள்ள தலத்தில் சட்டநாத பெருமான் வீற்றிருக்கின்றார். இங்கே உள்ள பைரவ திருமேனி அத்தி மரத்தினால் ஆனது.இதனால் … Read more