பெண்களின் மனச்சோர்வுக்கும் வாஸ்துவிற்கும்  உள்ள தொடர்புகள்.

மனச்சோர்வுக்கும் வாஸ்துவிற்கும்  உள்ள தொடர்புகள். மகளிர் அவர்களின் வாழ்வில் பலவகையான உடல் சார்ந்த நிகழ்வுகளை பார்க்கின்றனர். பூப்பெய்தல், திருமணம் ஆகி புதிய இடங்களுக்கு சென்றவுடனே கர்ப்பம் ஆவது, தாய்மைபேறு அடைதல்,அதற்கு பிறகான மாதவிடாய் முடியும்காலம், மற்றும் வயதான காலம். இந்த நிலைகள் ஒவ்வொன்றும் அவர்களுக்கு மிகவும் புதிய செயல்களாக இருக்கும். சில நேரங்களில்  இவைகள் உடல் சார்ந்த பிணிகளை உண்டாக்கி மனச்சோர்வு ஏற்படுத்தும். ஐந்து பெண்களில் ஒருவர் தங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஏதாவது ஒரு நிலையில் மனச்சோர்வினால் அவதிப்படுகிறார்கள் … Read more

நனவாகும் கனவு இல்லம் கட்டுரை :2

basement for building

அடிச்சுவர் எப்படிஅமைப்பது நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இதற்கு முந்தைய கட்டுரையில் அஸ்திவார மற்றும் தூண்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பில்லர்கள் எப்படி அமைப்பது என்று பார்த்தோம்,இக்கட்டுரையில் அடிச்சுவர் என்று சொல்லக்கூடிய basement பற்றிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்வோம். Basement என்பது மனையின் நிலமட்டத்திற்கும் (plot) மனையின் தரைத்தளத்திற்கும் (floor level)இடையில் இருக்கும் கட்டிடத்தை குறிக்கும். அதாவது தரைத்தளத்தின் பிளிந்த் பீம் மேலே கட்டப்போகும் கட்டிடமே பேஸ்மெண்ட் ஆகும். இந்த கட்டிடம் செங்கல் கொண்டு 1:6என்ற கலவை கொண்டு கட்டப்பட வேண்டும். … Read more