இதய நோய்களை வரவழைக்கும் வாஸ்து

மாரடைப்பு வாஸ்து குறைபாடுகள்

இதய நோய்கள் உன் இதயத்தில் அன்பு இருக்கிறதா என்ற கேள்வி நமக்குள் உண்டு அன்பிற்கும் இதயத்தையும் எப்பொழுதும் நாம் நினைத்துப் பார்க்கின்றோம் காதலுக்கும் இதயத்திற்கும் நெறிப்படுத்தி பார்க்கின்றோம் இந்த இடத்தில் இதயத்தில் அன்பு இருக்கிறதோ இல்லையோ ஆனால் கொழுப்பு இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்வது நல்லது அந்த வகையில் இதயத்தில் ரத்த நாளங்களில் ரத்தம் செல்லும் பாதைகளில் கொழுப்பு என்பது சேர்ந்தால் இதயநோய்க்கு காரணமாகிவிடுகிறது அந்த வகையில் வாஸ்து குற்றங்கள் இதய நோயை வரவழைக்கும் என்று கேட்டால் நிச்சயமாக … Read more