கோடீஸ்வரனாக்கும் மேடு பள்ளங்கள் வாஸ்து/Best Vastu Tips For Levels/வெங்கம்பூர் வாஸ்து/vengampur vastu

வெங்கம்பூர் வாஸ்து,தெருவின் மட்டத்திற்கு தாழ்ந்த மனை வாஸ்து,Best Vastu Tips For Levels, Slopes and Rainwater,vengampur vastu,vastu consultant vengampur,house below road level vastu, south west slope remedies, vastu for lady of the house, vastu for rented house, vastu for home plan, subhavaastu vastu house, vastu for rain water flow, vastu questions, Vastu Tips for a Happy, Positive and … Read more

vastu for portico

vastu-for-balcony-

வாஸ்து அமைப்பில் போர்டிகோ மற்றும் பால்கனி             இல்லத்தில் கட்டப்படும் கட்டிடத்தை ஒட்டி அமைக்கப்படும் போர்டிகோ என்பது பால்கனி அமைப்பாக அமைத்தல் என்பதே சரியான முறை.அதாவது கான்டிலிவர் முறையில் தூண் இல்லாமல் அமைக்க வேண்டும்.தூண் அமைப்பு ஏற்படுத்தி கட்டும் போது வாஸ்துவில் குற்றம் ஆகிவிடும். ஒரு இடத்தில் கட்டப்படும் கட்டிடத்தின் வடகிழக்கில் அதன் அடித்தளத்தில் வாகனங்கள் நிறுத்துவதற்காக கண்டிப்பாக இடம் அமைக்கக்கூடாது.அதுவே வடமேற்கில் மற்றும் தென் கிழக்கு பகுதியில் அதற்கான … Read more