வாஸ்து பகவான்,

வாஸ்து வழிபாடு

          ஆண்டின் எல்லா நாட்களும் உறங்கியபடி இருக்கும் இந்த வாஸ்து பகவான், வருடத்திற்கு எட்டு நாட்கள் மட்டுமே விழித்து இருந்து வாஸ்து நாளில் அருளாசி செய்வார். வருடத்திற்கு எட்டு நாட்கள் தான் வாஸ்து நாட்கள்…… சித்திரை 10-ம் தேதி, வைகாசி 21-ம் தேதி, ஆடி 11-ம் தேதி, ஆவணி 6-ம் தேதி, ஐப்பசி 11-ம் தேதி, கார்த்திகை 8-ம் தேதி, தை 12-ம் தேதி, மாசி 22-ம் தேதி ஆகிய இந்த … Read more