குபேர தீபாவளி

தீபாவளியில் குபேர பூஜை !

தீபாவளியில் குபேர பூஜை ! நிறைந்த பொருளுடன் இருக்கவே ஒவ்வொரு மனிதனும் விரும்புகிறான்; அது பேராசையல்ல. நிறைந்த பொருளால் சகல சுகங்களும் ஆனந்தமும் பெறுவதோடல்லாமல், நம்மைச் சுற்றியுள்ளோர் பலரும் ஆதாயம் பெற்றிட வாய்ப்புகள் ஏற்படுகின்றன. அவனுக்கென்ன! குபேர வாழ்க்கை வாழ்கிறான்!’ என்று சகல சௌபாக்கியங்களைப் பெற்றவர்களைப் பார்த்துக் கூறுகிறோம். இலங்கேஸ்வரன், சூர்ப்பனகை ஆகியோரின் சகோதரன். சிறந்த சிவபக்தன். தொடர்ந்து பலவிதமான தவங்கள் செய்ததால் சிவபிரான் மனம் குளிர்ந்து குபேரனை வட திசைக்கு அதிபதியாக நியமித்தார். ரிக் வேதத்தில், … Read more

வீட்டில் எந்த இடத்தினில் சாமி படங்களை மாட்டி வைக்கலாம்

வீட்டில் எந்த இடத்தினில் சாமி படங்களை மாட்டி வைக்கலாம் என்பதனைப் பற்றி எனது வாஸ்து பயணத்தில் கேக்கின்றனர். ஆகவே அவர்களுக்கு பதிழளிக்கும் வகையில்ட இக்கட்டுரை வழியாக பார்க்கலாம்.                  நமது மக்கள் அதிகமானோர்   வீடு ஆகட்டும். அல்லது தொழிற் கூடங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் ஆகட்டும். வடகிழக்கு பகுதியில் பூஜைக்குரிய படங்களை வைத்து வழிபாடு செய்யும் போது அதிகமான நன்மைகள் ஏற்படும். என்று நினைத்து கொண்டு அங்கு … Read more

மனிதரின் சில வகை

              மனிதரின் சில வகைகளாகப் பார்க்கலாம் 1. நேரத்தை மதிக்காதவர்கள், 2. நேரத்தை வீனாக்குபவர்கள், 3. நேரத்தை கொல்பவர்கள், 4. நேரத்தை காசாக்கியவர்கள், 5. நேரத்தை சேர்த்தவர்கள், 6. நேரத்தை உபயோகிப்பவர்கள், 7. நேரத்தை உயர்த்தியவர்கள், 8. நேரத்தைபுகழாக்கியவர்கள், 9. நேரத்தை இல்லாதவர்கள், 10. நேரத்தை வியாதியாக்கியவர்கள். நேரம் காலம் என்பது நாம் பிறந்ததும் உடனே இறைவன் நம் கையில் கொடுத்தனுப்பிய சொத்து நம்முடன் ஆயுள் வரை வரும் … Read more

அடுக்குமாடி குடிஇருப்புகளின் வாஸ்து அமைப்பு.

service-apartments

அடுக்குமாடி குடிஇருப்புகள் Which flat is good to buy as per vastu shastra? Which place is better for Kitchen? How to select the flat in a apartment? Is vastu shastra applies to Apartments? We are looking to buy one Flat in an Apartment, does vastu works? Residents looking answer for such questions on Flats and Apartments. Population … Read more