வாஸ்துவிற்கும் இயற்க்கைக்கும் உள்ள தொடர்புகள் என்ன?

Nature of Vastu

ஆதிகால மனிதன் என்றுமே இயற்கையோடு வாழ்ந்து வந்தான். என்றுமே மாட மாளிகைகளை கட்டி காற்றும் ஒலியும் உட்புகாத அமைப்பு போன்று வீடுகளை கட்டி வாழ வில்லை.அதாவது தரையோடு தரையாக தரையில் படுதாது உறங்கி, உணவு உண்பதும் தரையில் இயற்கையான முறையில் அமர்ந்து கொண்டுதான் வாழ்ந்து வந்தான்.இதனால் இயற்கையை புரிந்து கொண்டு தான் வாழ்ந்து வந்தார்கள். அதன்பின் காலம் கடந்து தான் வாழும் முறைகளில் ஒரு சில கோட்பாடுகளை புகுத்தி வாழ்ந்தார்கள். தென்கிழக்கில் இறந்தவர்களின் புதைகுழிகளை அமைத்தனர்.தென்மேற்கு பகுதியில் … Read more