ஆயாதி கணிதம் மனை ஆயுள் பொருத்தம்/ayathi calculation tamil / பாபநாசம் வாஸ்து/papanasam vastu tanjore

ஆயாதி கணிதம் மனை ஆயுள் பொருத்தம்,பாபநாசம் வாஸ்து,papanasam vastu tanjore,ஆயாதி கணிதம் மற்றும் குழி கணக்கு சாஸ்திரம்,வீட்டு மனைப் பொருத்தம்,பண்ணை வீடு,மனையடி சாஸ்திரம், நீளம் அகலம், scientific vastu principle | aayadi (dimension),Vastu length for building house / home, Tips to calculate depreciation of your house,Papanasam is a panchayat town in Thanjavur, Papanatha swami, Papanasam,Vastu Shastra For Building ,aaya calculation app tamil, how … Read more

உங்கள் வீட்டிற்கு பாம்பு வருகிறதா

உங்கள் வீட்டிற்கு பாம்பு வருகிறதா

  அன்புள்ளம் கொண்ட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் சென்னை வாஸ்து ஜெகன்னாதனின் நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள்.                 இன்றைய வாஸ்து கருத்தினில் மக்களின் இல்லங்களில் அதாவது கிராமப்புறங்களை ஒட்டி அல்லது நகரின் வெளிப்புறப் பகுதிகளில் அது நகரை ஒட்டிய ஓரப் பகுதிகளில் வசிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பாம்புத் தொல்லை என்பது சர்வ சாதாரணமாக இருக்கும் இதற்கு வாஸ்துவின் ரீதியாக ஏதாவது தீர்வு உண்டா? என்று கேட்கின்ற மக்களை நான் சந்தித்திருக்கிறேன். அதேபோல … Read more

வாஸ்து அமைப்பில் மனையடி பலன்கள்.  

vastu for support business

  மனையடி பலன்கள். நான் திண்டுக்கல் வாஸ்து பயணமாக ஒரு நண்பர் அழைப்பின் பேரில்  சென்றேன். அங்கு அந்த இல்லத்தை வாஸ்து அமைப்பிலும், மனையடி ஆயாதி வாஸ்து குழி. கணித அமைப்பில் ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது மனையின்   வயது மிகவும் குறைவாக இருந்தது.அந்த வீட்டில் ஒரு அகாலமான மரணம் சம்பவித்து உள்ளது.           அந்த மனையின் நீள அகலத்தை பார்க்கும்  போது,வெளிப்புற அளவுகளை பார்க்கும் போது 29 அடிக்கு 45 அடிகளாக இருந்தது. … Read more