மருத்துவ மனைகளுக்கு வாஸ்து வேண்டுமா?

   மருத்துவ மனைகளுக்கு வாஸ்து வேண்டுமா? பாரத தேசத்தில் பலநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே சித்த மருத்துவம், மற்றும் ஆயுர்வேத மருத்துவம்,நாட்டு மருத்துவம் என்கிற முறையில் தான் மருத்துவம் இருந்தது. இன்று விஞ்ஞான முன்னேற்றத்தாலும், பல புதிய புதிய ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகளாலும், அலோபதி என்று சொல்ல கூடிய மேல்நாட்டு மருத்துவ முறை மிகவும் பிரபலமாக இருந்து வருகிறது. அதுசார்ந்த அடுக்குமாடி மருத்துவமனைகள் இன்று இந்தியாவில் மிக அதிக அளவில் இருக்கிறது.   ஒரு ஊரில் புதியதாக தொடங்கப்படும் மருத்துவமனைகள் … Read more

vastu principle aayadi dimensions architecture ideas

vastu in chennai

vastu principle aayadi dimensions

மனையடி ஆயாதி வாஸ்து

மனையடி ஆயாதி வாஸ்து

மனையடி ஆயாதி வாஸ்து ஆபத்தில்.   உதவா பிள்ளை      பசிக்கு    உதவா அன்னம் தாகத்திற்கு உதவா  தண்ணீர் தரித்திரம்   தெரியாத பெண் கோபம் அடக்காத மன்னன் குரு வார்த்தை கேளா சீடன் பாவம் போக்காத தீர்த்தம். இந்த ஏழு விசயங்களும் இருந்தும் பயனில்லை என்றால்,அந்த நேரத்தில் கிடைக்க வில்லை என்றால் அதனால் ஒரு மனிதனுக்கு மகிழ்ச்சிக்கு பதிலாக சோகம் மட்டுமே கிடைக்கும்.   ஒருவன் நேரத்தில் உணவு உண்ணாது,நேரத்திற்கு தூங்காமல், நேரத்திற்கு உறவுகளோடு ஒன்றாக … Read more