எந்த  இடங்களில்  எப்படிப்பட்ட செடிகளை வளர்க்க வேண்டும்?

வாஸ்து அமைப்பில் மரம் மற்றும் செடிகள்,

வாஸ்து  அமைப்பில் மரம் மற்றும் செடிகள்,   வாஸ்து அமைப்பில் விருட்ச விதிகளை பார்க்கும் போது, வீட்டில் எட்டு திசைகளிலும் உள்ள மரங்களின் மற்றும் செடிகளின் அமைப்பைப் பார்ப்போம்.   வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பார்த்த மனைகளில் உயரமான மரங்களை வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கில் வளர்கக்கூடாது.தெற்கு பார்த்த மனைகளில் உயர்ந்த அமைப்பாக வளரும் மா மற்றும் வேம்பு போன்ற மரங்களை வளர்க்கலாம். அதேபோல மேற்கு பார்த்த மனைகளுக்கு மேற்கு ஒரு ஆறு அடிகள் இருக்கின்ற பட்சத்தில், கட்டாயம் … Read more