மணி பிளான்ட் செடி வாஸ்து/மணி பிளான்ட் வளர்க்க ஏற்ற திசை/செல்வம் தரும் மணி பிளான்ட்

மணி பிளான்ட் செடி வாஸ்து,மணி பிளான்ட் வளர்க்க ஏற்ற திசை,செல்வம் தரும் மணி பிளான்ட் செடி,உங்க வீட்டில் Money Plant இருக்கா,Vastu Plants For Home, மணி பிளான்ட் செடியின் மகிமை என்ன, மணி பிளான்ட் செடி வீட்டில் வளர்க்கலாமா, மணி பிளான்ட் எப்படி நடுவது, மணி பிளான்ட் வளர்ப்பது எப்படி, Money plant meaning in tamil,பணத்தை ஈர்க்கும் வாஸ்து செடிகள் , செல்வம் பெருக வாஸ்து பரிகாரம், Mani plant,vastu tips for money … Read more

தொழில் செய்கின்ற நபருக்கு ஏன் அந்த தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்படுகிறது?

vastu tips for health and wealth

vastu for business wealth ஒரு தொழில் செய்யும் போது லாபமும் இருக்கும்.குறைந்த அளவில் நஷ்டமும் இருக்கும். ஆனால் ஒரு மாதத்தில் அந்த தொழிலின் சீசன் இல்லாத கால கட்டத்தில் குறைந்த அளவு நஷ்டம் உண்டு, இனால் அதுவே ,நல்ல சுசன் என்கிற விசயம் ஒருமாதம் இருக்கும். அநத காலகட்டத்தில் அநாத நஷ்டத்தை ஈடு கொடுத்து சரி செய்து கொள்ள முடியும். ஆனால் நாம் செய்யும் தொழிலில் ஆள் இருக்கும் போது ஆர்டர் இல்லாமல் இருப்பது, ஆர்டர் … Read more