அரசு நிலம் எடுப்பது சார்ந்த விபரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

  அரசு நிலம் எடுப்பது சார்ந்த விபரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அரசின் ஒரு துறைக்கோ, அல்லது அரசு நிறுவனங்களுக்கோ, அல்லது தனியார் நிறுவனத்திற்கோ, பொதுபயனுக்காக பொதுமக்களின் நிலம் தேவைப்படின் சமந்தப்பட்ட துறையினர் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு இந்த இடம் எங்கள் துறைக்கு வேண்டும் என விண்ணப்பிபார்கள். பொதுமக்கள் நிலங்களை, நில எடுப்புக்கு தேர்வு செய்யும்போது, நஞ்சை நிலங்கள்,பாசன வசதி நிலங்கள், கோவில் பட்டா நிலங்கள், ஆதி திராவிடர் நிலங்களை கையகப்படுத்த கூடாது. என்று சட்டம் சொல்கிறது. ஆனால் இவை … Read more