அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வீடு வாங்கும் போது ஒருவர் செய்யும் பிழைகள்

அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வீடு

   அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வீடு வாங்கும் போது ஒருவர் செய்யும் பிழைகள்   அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வீடு வாங்கும் போது ஒருவர் செய்யும் பிழைகள்! பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். இலவச திட்டங்கள், தள்ளுபடிகள், பரிசுகள் போன்றவற்றில் மயக்கம் கொள்ள வைக்கும் பிழை. மனை விலைகள் ஒரு போதும் இறங்காது, ஏறி கொண்டேதான் இருக்கும் என்று சொல்லப்படும் தவறான வார்த்தைகள்.வாங்கும் வீடுகளில் உயர்ந்த வாடகை கிடைக்கும் என்ற மாயப்பொய் ஏற்படுத்துவர்.அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கு கட்டுமானர் குறிப்பிடும் விலையை நிச்சயம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதும் … Read more