வீட்டு வேலை தொடங்கும் போது செய்ய வேண்டிய வாஸ்து சார்ந்த முக்கிய விசையங்கள்?

வாஸ்துவில் கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இல்லத்தை அழகாக  கட்டுமானம் செய்யும் போது அறைகளை எந்த அமைப்பில், எப்படி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது பற்றி வாஸ்து  விதிமுறைகளை நமது முன்னோர்கள் கூறியுள்ளனர். வாஸ்து அமைப்பில் இல்லம்  இருந்தால் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகளை பார்ப்போம். வீடு கட்ட தேர்வு செய்யும் வீட்டுமனை சதுரமாகவோ, அல்லது சதுர வடிவிலோ இருக்கலாம். அதனால் மிகவும் நல்லது. வீட்டுமனைகள் அருங்கோண வடிவில் இருக்கக்கூடாது. அதில் எப்போதும் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.   தெற்கு, … Read more