வாஸ்துவில் உள்குத்து.

vastu_for_home

வீட்டில் முனைகுத்து இந்த கட்டுரையின் தலைப்பே ஒரு வித்தியாசமானபெயராக இருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால், நண்பர்களில் ஒரு சிலர் மட்டுமே உள்குத்து வேலைகளை பார்பார்கள் என்று நினைக்க வேண்டாம். வீட்டின் உள் அமைப்புகளும்,உள்குத்து வேலைகளை பார்க்கும். ஆக வீட்டில் உள் அமைப்பில் இரண்டு சுவர்கள் ஆங்கில எழுத்தின் , “L ” அமைப்பில் இருக்கும் போது அப்படி இருக்கும் ஒரு மூலைப்பகுதி வீட்டின் வாயிலை பார்க்க கூடாது. அப்படி பார்க்கின்றது என்றால்.மிகத்தவறு. இது இந்த வீட்டிற்கு … Read more

ஏன் சதுரம் அல்லது செவ்வக அமைப்பில் வீட்டின் இடங்கள் இருக்க வேண்டும்?

vastu remedy for north west extension

 வாஸ்துவில் திசைகளும் அதன் வேலைகளும் ஒரு இடத்தில் எட்டு திசைகளும் எட்டு வேலைகளை செய்யும். அந்த வகையில் ஒரு  இடத்தில்  ஒரு மூலை குறைந்தால், அந்த குறையும் பகுதி பலம் இழந்து விடும். அந்த வகையில் வடகிழக்கு பகுதி வாஸ்து ஆற்றல் குறையும் போது அங்கு வசிப்பவர்களுக்கு,அறிவு சார்ந்த நிகழ்வுகளில் குறைபாடு, சுவாசம் சம்மந்தப்பட்ட உடல்நிலையில் மாறுபாடு, ஊனமுற்ற மனநலம் பாதித்த மற்றும் இதயம் சம்மந்தப்பட நோய்கள், புற்று நோய்,நிலையற்ற வேலைவாய்ப்பு, மந்த நிலையில் ஆனால் பெற்றோருக்கு … Read more