வருவாய் துறை நில ஆவணங்களில் உள்ள குளறுபடிகள்

நில ஆவணங்களில் உள்ள குளறுபடிகள்

                  வருவாய் துறை நில ஆவணங்களில் உள்ள குளறுபடி களால் பொது மக்கள்பாதிப்பு என்ன என்பதனை தெரிந்து கொள்ளலாம். 1985 களில் நடந்த நிலவரிதிட்ட சர்வேயின் போது பூர்வீக சொத்துக்களில் சில பங்காளிகள் பெயர் மட்டும் கணக்கில் ஏறி இருக்கும் மீதி பங்காளிகள் பெயர் ஏறி இருக்காது. பட்டா தன் பெயருக்கு வந்த பங்காளி , பட்டா கணக்கில பெயர் ஏறாத பங்காளிக்கு இடத்தை பிரித்து … Read more

உங்கள் இடம் நிலம் ஆர்ஜிதத்தில் கையகப்படுத்தப்படுகிறதா

இடம் நிலம் ஆர்ஜிதத்தில் கையகப்படுத்தப்படுகிறதா

    உங்கள் இடம் நிலம் ஆர்ஜிதத்தில் கையகப்படுத்தப்படுகிறதா தெரிந்து கொள்ளுங்கள். சொத்துரிமை என்பது ஒவ்வொரு குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமையாக ஆக இருக்கிறது. சாமானியமாக அரசே நினைத்தாலும் சொத்துரிமையை மீறி நிலத்தை கையகப்படுத்த முடியாது. மிக மிக அத்தியாவசிய தேவையாகிய சாலை, இருப்புப்பாதை மருத்துவமனை என பொது தேவைக்காக மட்டுமே நிலத்தை கையகப்படுத்த முடியும். அப்பொழுது நில ஆர்ஜித சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும். முன்பெல்லாம் பெரும்பாலும் பொது தேவைக்கென வரும்பொழுது நில உரிமையாளர்கள் நிலத்தை விட்டு கொடுத்து, அதற்கு தேவையான … Read more