மனையடி சாஸ்திரம் | குழி கணக்கு பலன்கள் | manaiyadi vasthu | அறையின் நீள – அகலம்

வணிக வளாகம் வாஸ்து, commercial complex vastu,வணிக வளாகங்கள் ,வணிக வளாகங்கள் வாஸ்து,Vastu for Commercial Complex,பெரிய கட்டிடங்கள் வாஸ்து,வணிக வாஸ்து,Vastu Shastra Tips For Commercial Buildings,Proper location of the commercial complex regarding roads.

வாஸ்துவில் இரண்டு விதங்கள் உண்டு ஒன்று வாஸ்து சாஸ்திரம் ஒன்று மனையடி சாஸ்திரம் மனையடி என்பது உள்ளவர்களையும் அளவுகள் என்பது ஆயாதி கூறக் கூடிய விஷயமாக ஒரு கட்டிடங்கள் அமைகிறது. என்று சொன்னால் மனைகளையும் வேண்டுமாய் ஆதிக்கம் வேண்டும் . வாஸ்துவும் மனை அடிகள் அடிகள் என்பது அந்த இல்லத்தில் அவரின் காலடி என்று குழப்பிக் கொள்ள வேண்டாம். இந்த சாஸ்திரம் தோன்றிய காலத்தில் மனையடி என்பதை அளவுகளாக வைத்திருந்தார்கள். அதை அடி என்று சொன்னார்கள். ஆங்கிலேயர்கள் … Read more

வாஸ்து அமைப்பில் மனையடி பலன்கள்.  

vastu for support business

  மனையடி பலன்கள். நான் திண்டுக்கல் வாஸ்து பயணமாக ஒரு நண்பர் அழைப்பின் பேரில்  சென்றேன். அங்கு அந்த இல்லத்தை வாஸ்து அமைப்பிலும், மனையடி ஆயாதி வாஸ்து குழி. கணித அமைப்பில் ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது மனையின்   வயது மிகவும் குறைவாக இருந்தது.அந்த வீட்டில் ஒரு அகாலமான மரணம் சம்பவித்து உள்ளது.           அந்த மனையின் நீள அகலத்தை பார்க்கும்  போது,வெளிப்புற அளவுகளை பார்க்கும் போது 29 அடிக்கு 45 அடிகளாக இருந்தது. … Read more