பெரிதினும் பெரிது கேள்

பெரிதினும் பெரிது கேள் முயற்சியில்லாமல் எதுவும் இங்கே நடக்காது. நின்றுபோன கடிகாரம்கூட ஒரு நாளைக்கு இருமுறை சரியான நேரம் காட்டும். அது உதவுமா? முயன்று, முயன்று உழைத்து உழைத்து, படிப்படியாக உயர்ந்தவர்களின் வாழ்க்கைதான் நம் வாழ்க்கைக்கு வெளிச்சம் காட்டுகிறது. பெரிதினும் பெரிது கேள் ‘பெரிதினும் பெரிது கேள்’ என்னும் வாசகம் நீங்கள் அறிந்ததுதானே? மிகவும் எளிய கனவுகளைக் காண்பவர்கள், மிகவும் எளிதில் ஏமாற்றமும் அடைகிறார்கள். ஒரு கட்டத்தில் நிறைவேற்றக் கனவுகள் இல்லாத நிலைமையில் அவர்களுடைய மனம், திருமணம் … Read more

வாஸ்து செய்யும் நாட்கள்

          Tamil vastu days Helps to opening new house or shifting House to new house. Business people launch a new shop using these dates. Vastu bahavan gives all blessing to the people who are flow the vastu days. List of Tamil vastu days 2018

OVER HEAD TANK FOR VASTU

Best direction for an overhead tank Over head tank of a house can be constructed in southwest , northwest and southeast corners . If an over head tank is proposed to be provided in northwest or southeast , a small room on the terrace should be provided in southwest duly ensuring that the height of the … Read more

கணவன் மனைவி உறவில் வாஸ்து

Vastu in the relationship of husband and wife

கணவன் மனைவி உறவு கணவன் மனைவி உறவு என்பது மிகவும் புனிதமானது, அந்த உறவில் இருவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக் கொடுக்காமல் இருக்கும் வாழ்க்கையே சிறந்தது. அந்த வகையில் திருப்பாற் கடலில் வீற்றிருக்கும் மகா விஷ்ணுவின் காலை அவரது மனைவி மகாலட்சுமி பிடித்து விடுவது போன்று பல்வேறு கோவில்களில் சிற்பங்கள் மற்றும் உருவப் படங்களை நாம் பார்த்திருப்போம் அல்லவா? மகா விஷ்ணுவின் காலை மகாலட்சுமி பிடித்து இருப்பது போல இருப்பதற்கு என்ன காரணம் நீங்கள் யோசித்தது உண்டா? மகா … Read more

ஒரு வீடுகளின் அருகில் இருக்கும் காலி இடங்கள் அந்த வீடுகளை பாதிக்குமா?

Empty land for vastu

காலி இடங்கள் ஒரு வீட்டின் சுற்றுப்புற காலி இடங்கள் கட்டாயமாக பாதிப்பை கொடுக்கும். அது நன்மையாக இருக்குமா அல்லது தீமையாக இருக்குமா என்பது அந்த இடத்தின் சுற்றுப்புற இடங்களை பொறுத்து மாறுபடும். எது எப்படி இருந்தாலும் நமது வீட்டிற்கு சுற்றுசுவர் ஏற்படுத்தி கொள்ளும் போது அந்த வீட்டின் வெளிப்புற தவறுகளில் இருந்து தப்பிக்க முடியும். ஆனால் ஒரு நல்ல தெருகுத்து உள்ளது, அல்லது தீமையான தெருக்குத்து உள்ளது என்றால் அதன் தாக்கம் அந்த வீட்டிற்கு உண்டு.ஒரு தவறான … Read more

வாஸ்துப்படி குடோன் மற்றும் கிட்டங்கி எப்படி அமைக்க வேண்டும்?

            வாஸ்துப்படி குடோன் South is the main cause for giving good profits, so it should not be down or lower than the flooring of the main shop. West is playing good role in vastu shastra shops., it should not be disturbed. Better to consult one experienced vastu consultant and get … Read more