வருவாய் துறை நில ஆவணங்களில் உள்ள குளறுபடிகள்

நில ஆவணங்களில் உள்ள குளறுபடிகள்

                  வருவாய் துறை நில ஆவணங்களில் உள்ள குளறுபடி களால் பொது மக்கள்பாதிப்பு என்ன என்பதனை தெரிந்து கொள்ளலாம். 1985 களில் நடந்த நிலவரிதிட்ட சர்வேயின் போது பூர்வீக சொத்துக்களில் சில பங்காளிகள் பெயர் மட்டும் கணக்கில் ஏறி இருக்கும் மீதி பங்காளிகள் பெயர் ஏறி இருக்காது. பட்டா தன் பெயருக்கு வந்த பங்காளி , பட்டா கணக்கில பெயர் ஏறாத பங்காளிக்கு இடத்தை பிரித்து … Read more