இன்றைய வாஸ்து பிலவ ஆடி 20

இன்றைய ஜோதிட பஞ்சாங்ககுறிப்புகள்.வாஸ்து குறிப்புகள்:vastu tips for tamil 5.8.2021பிலவ ஆடி 20ந் தேதிகுருவாரம். இன்றைய வாஸ்து:today vasthu: ஒரு கடையின் கதவு வாசல் என்பது வாஸ்து ரீதியாக வெற்றியைக் கொடுக்கும். அந்த வகையில் ஒரு கடையின் வாசல் மற்றொரு கட்டிடத்தின் முனை பார்ப்பது போல இருக்கக் கூடாது. அதேசமயம் ஒரு கடையில் கதவு மிகப் பெரியதாகவோ அல்லது சிறியதாகவோ எக்காரணம் கொண்டும் இருக்கக் கூடாது. ஒரு 16 அடி கடை இருக்கிறது என்று சொன்னால் குறைந்தபட்சம் … Read more

இன்றைய பஞ்சாங்க குறிப்பு

இன்றைய ஜோதிட பஞ்சாங்கவாஸ்து குறிப்புகள்: vastu tips for tamil:இன்றைய வாஸ்து டிப்ஸ் இன்றைய வாஸ்து கருத்துக்கள்: குப்பைகளை எங்கு போடலாம்?… வாஸ்து அமைப்பில் தெற்கு குப்பை கூளங்கள் ஐஸ்வர்யதிற்கு அஸ்திவாரம். நைருதியில் குப்பை கூளங்கள் தங்கத்தை சேர்ப்பதற்கு சமமானது. மேற்கு நடுப்பகுதியில் குப்பை கூளங்கள் நலன்களுக்கு காரணங்கள். வடக்கில் குப்பை கூளங்கள் பணத்தை குப்பையாக நினைக்கும் மனிதர்களாக இருக்கிற காரணத்தால் பணம் அங்கு சேராது. ஈசானியத்தில் குப்பை கூளங்கள் தன் தலை மேல் மண்ணை வாரி … Read more

வாஸ்து நாள் ஆனிமாத 23 ம் தேதி

இன்றைய ஜோதிட பஞ்சாங்கவாஸ்து குறிப்புகள்: vastu tips for tamil:இன்றைய வாஸ்து டிப்ஸ் இன்றைய வாஸ்து கருத்துக்கள்: குப்பைகளை எங்கு போடலாம்?… வாஸ்து அமைப்பில் தெற்கு குப்பை கூளங்கள் ஐஸ்வர்யதிற்கு அஸ்திவாரம். நைருதியில் குப்பை கூளங்கள் தங்கத்தை சேர்ப்பதற்கு சமமானது. மேற்கு நடுப்பகுதியில் குப்பை கூளங்கள் நலன்களுக்கு காரணங்கள். வடக்கில் குப்பை கூளங்கள் பணத்தை குப்பையாக நினைக்கும் மனிதர்களாக இருக்கிற காரணத்தால் பணம் அங்கு சேராது. ஈசானியத்தில் குப்பை கூளங்கள் தன் தலை மேல் மண்ணை வாரி … Read more