வாஸ்துவின் நன்மை மற்றும் தீமைகள்.

vastu consultant in chennai

வாஸ்து என்பது உண்மையா வாஸ்து என்பது உண்மையா அல்லது பொய்யா என்ற கேள்விகள் பல பேருக்கு உண்டு. எப்படி ஆரோக்கியம் இல்லாத இடத்தில் நாம் குடியிருக்கும் போது உடலுக்கு நோய்நோடிகள் வந்து விடுமோ அதுபோல, வாஸ்து குற்றம் இருக்கும் இடங்களில் குடியிருக்கும் போது கட்டாயமாக அதன் பாதிப்பு என்பது உண்டு. நான் இந்து மதத்தை சார்ந்தவன் என்றாலும், நான் பார்க்கும் வாஸ்து என்பது இந்து மதத்திற்கு மட்டுமே சொந்தமானது கிடையாது.இறைவனை பொறுத்தவரை நம்புவர்களுக்கு கடவுள்உண்டு. நம்பதாவர்கள் கடவுள் … Read more