நமது வாஸ்து சாஸ்திரம் அறிவியல் என்பதற்கு எனது விளக்கம்.

நமது வாஸ்து சாஸ்திரம் வெப்ப ஆற்றல் என்று சொல்ல கூடிய சூரிய சக்தியும், மின்காந்த சக்தி என்று சொல்லக்கூடிய வடக்கில் இருக்கும் துருவ நட்சத்திரத்தின் சக்தியும் இணைந்து இருபதே வாஸ்துவின் சக்தி என்று சொல்ல முடியும்.இந்த இரு சக்திகளையும் ஒரு இல்லத்தில் நிலை நிறுத்தும் போது அந்த இல்லம் அற்புதமான ஆற்றல் உள்ள இடமாக மாறி விடுகிறது ஆக அதனில் சக்தி கொண்டு அதனை நிறுபிக்கமுடியும். நடைமுற வாழ்க்கையில் தான் அதனை உணர முடியும்.எப்படி கடவுளையும் மின்சாரசக்தியையும் … Read more