எதிரிகளை வெல்ல வேண்டுமா?

எதிரிகளை வெல்ல மந்திரம்

எதிரிகளை வெல்ல வேண்டுமா? அறிந்தோ அறியாமலோ வாழ்வில் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு வகையில் எதிரிகள் உருவாகி விடுகின்றார்கள். எதிரிகள் என்பவர்கள் பழைய காலம் போல ஈட்டிகளை எடுத்து வந்து குத்த வருபவர்கள் கிடையாது.நமது கருத்துக்கு முரன்பாடான கருத்துக்களை செயல்களை நம்மை நோக்கி செயல் படுத்துபவர்கள் நேரிடையான எதிரிகள்.நம்முடன் இருந்து கொண்டே குழி பறிப்பவர்கள் மறைமுகமான எதிரிகள். இப்படிப்பட்ட மறைமுகமான எதிரிகளை நாம் தவிர்க்கவே முடியாது.ஏனெனில் அவர்கள் நமது அன்றாட வாழ்வில் அங்கம் வகிக்கும் உறவினர்கள்,நண்பர்கள் தொழில் கூட்டாளிகள்,என்ற … Read more

Vastu puja for construction – vastu tips , vastu pooja

Vastu puja for construction - vastu tips , vastu pooja

Vastu puja for construction – vastu tips , vastu pooja வாஸ்துவில் பூமி பூஜை ,     FOR MORE INFORMATION, ARUKKANI.A.JAGANNATHAN. [best vastu consultant in tamilnadu] Contact: +91 99650 21122, +91 83000 21122, வாஸ்து & ஆயாதி கணித வாஸ்து, வீடுகளின் தேவபார்வை,குபேரபார்வை, மற்றும் இடத்தின் கிரக பலன் தெரிந்த தமிழக முதன்மை வாஸ்துநிபுணர். www.chennaivastu.com www.suriyavasthu.com www.chennaivasthu.com Android App https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.vasthusastram E-mail: [email protected]Read more