எட்டு திசைகளில் தென்மேற்கில் வாஸ்து.

south-west-vastu-doshas-remedies-

 தென்மேற்கில் வாஸ்து.           ஒரு இல்லத்தில் தெற்கு திசையும் மேற்கு திசையும் சந்திக்கின்ற பகுதியே தென்மேற்கு திசை ஆகும். இதனை வாஸ்து சாஸ்திரம் நைருதி மூலை என்கிறது.ஒருசிலர் குபேர மூலை என்பார்கள் இது தவறான குறிப்பு ஆகும்.குபேரதிசை மட்டுமே உள்ளது குபேர மூலை என்பது கிடையாது. மனித வாழ்வில் நடக்கும் நன்மை தீமைகளை நிர்நயம் செய்யும் தன்மை தென்மேற்கு திசைக்கு உண்டு. இந்த மூலை கட்டிடத்தின் மூலை ஆகட்டும், சுற்றுசுவர் ஆகட்டும்,90டிகிரி … Read more