வீடு என்றால் என்ன?

http://chennaivasthu.com/wp-content/uploads/2017/07/download-1-2.jpg

, நமது வீட்டின் அமைப்பு நமது வீட்டின் அமைப்பு என்பது நமது வீடு மட்டும் கிடையாது. நமது வீட்டை சுற்றியுள்ள பகுதிகளும் தான். அப்படி சுற்றியுள்ள பகுதிகள் கட்டாயம் குடியிருப்பு பகுதிகளாகத் தான் இருக்க வேண்டும். ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் தன்னந்தனியாக பெரிய அமைப்பில் ஒரு பங்களா அமைக்க வேண்டாம். என்னதான் ஒரு வாஸ்து அமைப்பில் ஏற்படுத்திக் கொண்டாலும் வாஸ்துவின் அமைப்பில் அது இயங்காது. எதற்கு அந்த காலத்தில் ஊருடன் ஒத்துவாழ் என்று சொன்னார்கள் என்பதை யோசிக்க … Read more