குமரலிங்கம் வாஸ்து/ komaralingam vastu kolumam/வாஸ்துபடி நல்ல வீட்டு மனை / Vastu Plots tamil சென்னை

vastu for site tamil

komaralingam vastu kolumam,குமாரலிங்கம் வாஸ்து,குமரலிங்கம் வாஸ்து,வாஸ்துபடி நல்ல வீட்டு மனை,Vastu for Plots, Vastu Guide for Plots, Vastu Tips for Plots,Vastushastram for Residential,building vasthu in tamil pdf,வீட்டு மனை வாஸ்து அளவு,vastu kolumam, வாஸ்து சாஸ்திரம் மனை, வீட்டு மனை வரைபடம், மனையடி வாஸ்து சாஸ்திரம், மனையடி சாஸ்திரம், வாஸ்து விவரம், தெற்கு பார்த்த வீடு வாஸ்து பிளான், காலி மனை வாங்க, vastu measurement for house in tamil, … Read more

North East Vastu Dosh & Remedies | வீட்டின் வடகிழக்கு மூலை சிறப்பு |Northeast Facing House Vastu

northeast vastu tamil

வடகிழக்கு திசைகளில் வடகிழக்கு திசைகளில் எந்தவிதமான எடை என்பது இருக்கக் கூடாது அது வீடாக இருந்தாலும் சரி வீட்டுக்கு வெளிப்புற இருந்தாலும் சரி வீடு என்று சொல்லும் பொழுது வீட்டில் ஒவ்வொரு அறைகளிலும் வடகிழக்குப் பகுதிகளில் எவ்வித பொருட்களையும் வைக்கக்கூடாது அதற்காகத்தான் வாஸ்து சார்ந்த விஷயத்தில் நாங்கள் உச்ச வாசகங்களை விஷயத்தை கொடுத்திருக்கிறோம் அந்த வகையில் முதல்தரமான வாசகர்களாக வடக்கும் கிழக்கும் இருக்கின்றது அப்பொழுது இயற்கையாகவே சுவர் என்பது இல்லாது எடை என்பது இல்லாத பகுதியாக அந்த … Read more

Vastu for Plots | வாஸ்து மனைகள் | வாஸ்துப்படி நல்ல மனை | vastu sathyamangalam | வாஸ்து சத்தியமங்கலம்

vastu sathyamangalam

வாஸ்து மனைகள்,Vastu for Plots,வாஸ்துப்படி நல்ல மனை,வீட்டு மனை வாங்கும்போது எவற்றை கவனிக்க வேண்டும்?,Vastu for Plots, Vastu Guide for Plots, Vastu Tips for Plots,Vastu Shastra consultants Sathyamangalam,Vastu Shastra Consultants For Shops in Sathyamangalam,Vastu Consultant in Sathyamangalam ,Plot with pathways on all four sides is considered the best. It ensures health, wealth, prosperity and happiness. Shape of the Plot. Vastu For House. When you … Read more

நடந்து போகும் பாதை வாஸ்து|காலவாக்கம் வாஸ்து | Vastu Consultant in Kalavakkam

vastu consultant kalavakkam

நடக்கும் பாதையில் நடக்கும் பாதை என்பது வாஸ்துவின் ரீதியாக முதன்மை படுத்தப்படுகிறது . கிழக்கு பார்த்த வீடுகளுக்கு வடமேற்கில் கழிவறை அமைக்கப்படும். உள்ளே நுழையக் கூடிய அமைப்பில் கழிவறை வாசல் வைப்பது தவறு. அந்த கழிவறையின் வாசல் இருப்பது தவறு. அங்கே நுழையக்கூடிய வாயில் என்பது குருவாகவும், கழிவறை வாசல் என்பது கேதுவாகவும், பார்க்கப்படுகிறது.ஆக குரு கேது சேர்க்கை என்கிற விஷயம் வாஸ்துவில் இணைந்து விடுகிறது. இது வாஸ்து ரீதியாக மிக தவறு.