மனையை இரண்டாகப் பிரித்து இரண்டு வீடுகள் கட்ட | பாகப்பிரிவினை செய்வது எப்படி | Vastu For Partition

மனையை இரண்டாகப் பிரித்து இரண்டு வீடுகள் கட்ட

மனையை இரண்டாகப் பிரித்து இரண்டு வீடுகள் கட்ட,பாகப்பிரிவினை செய்வது எப்படி, இடத்தை எப்படி பாகம் பிரிக்க வேண்டும்?,Vastu For Partition, Vastu for division of a House, House Division Vastu, Property Disputes,How to divide a house ,Vastu for Partition,Conflicting Vastu Tips got you Confused, how to divide plot as per vastu between brothers, 8 directions in vastu, eldest son room according … Read more

பாகப்பிரிவினை வாஸ்து Vastu for brothers partition/ Property vastu

பாகப்பிரிவினை வாஸ்து சாஸ்திரம்,அண்ணன் தம்பி ஒரே இடத்தில் வீடு,சொத்துக்களை பாகப்பிரிவினை வாஸ்து,சகோதரர்களிடையே பாகப்பிரிவினை,சொத்துக்களை பிரிப்பதில் வாஸ்து,brothers partition property vastuVastu For Partition, Vastu for division of a House, 

வீட்டு காம்பவுண்ட் உள்ளாக கிளைவீடு

House Division Vastu, Property Disputes

வீட்டு காம்பவுண்ட் உள்ளாக கிளைவீடு கட்டி வாடகைக்கு விடுவது நன்மையா? நாம் குடியிருக்கும் பகுதியில் தனியாக சிறியதாக வீடு தனியாக கட்டுவது பலவிதமான பிரச்சனைகளை கொடுக்கும்.அதனைப்பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் .   வடகிழக்கு பகுதி :   மொத்த வீட்டமைப்பில் வடகிழக்கில் கிளைவீடு அமைப்பு வருவது மிக மிக தவறு.அது பேய் உள்ள வீடாக மாறிவிடும். ஆண்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள்.பெண் சொத்தாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம். வீட்டின் எஜமான் நிரந்தர வேலையில்லாமல் இருப்பது. நிலையான வருமானம் இல்லாமல் … Read more