கொங்கு வேளாளர் திருமண சீர்கள்

கொங்கு வேளாளர் திருமண சீர்கள்

கொங்கு வேளாளர் திருமண சீர்கள் திருமணம் என்பது ஒருவர் வாழ்வில் நடைபெறும் மிக முக்கியமான நிகழ்வாகும். திருமணம் ஆனவர்கட்கு மாங்கிலிய வரி வாங்கும் கொங்குச் செப்பேடு ஒன்று திருமணம் ஆகாதவர்களைப் ‘பயலாள்’ என்று குறிக்கிறது. திருமணமே ஒருவரை முழுமையாக்குகிறது. சமூகத்தில் அவர்களுக்கு மதிப்பை அளிக்கிறது. தொன்மையான கொங்கு வேளாளர் சமூகத்தின் திருமணச் சீர்கள் தனித்தன்மை வாய்ந்தது என்றும், மிகப் பழமையான பண்பாட்டுக்கு உரியது என்றும் மானிடவியல் ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். வேகமாகச் செல்லும் இயந்திரமயான உலகில் இன்று மூன்று … Read more

சாப்பிடும் போது பின்பற்ற வேண்டிய விதிமுறை

சாப்பிடும் விதிமுறை

சாப்பிடும் விதிமுறை                 சாப்பிடும் போது பின்பற்ற வேண்டிய விதிமுறைகளை நமது சாஸ்திரம் வகுத்துள்ளது. அவற்றில் சிலவற்றைத் தெரிந்து கொள்ளுவது மிகவும் அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு உகந்த விசயம். நெல்லிக்காய், இஞ்சி, தயிர் ஆகியவற்றை இரவு உணவில் சேர்ப்பது கூடாது. தாமரை இலையில் மட்டும் பின்புறத்தில் உணவை வைத்து உண்ணலாம்.வாழை மற்றும் மற்ற இலைகளில் பினபகுதியில் உண்ணக்கூடாது. மாலை நேரத்தில் இரவு 12மணிக்கு மேல் நள்ளிரவிலும் சாப்பிடக் கூடாது. சாப்பிடும் … Read more

வாஸ்து மூலம் வேலை வாய்ப்பு.

vastu for job problems

மகாத்மா காந்தியின் பொன்வரிகளான “வாடிக்கையாளர்கள் தான் எஜமானர்கள்” என்ற அடிப்படையில், ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களை கவருமட் விதமாக, புதிய புதிய முறைகளில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை அறித்து வருகின்றது. இதன் அடிப்படையில் வாடிக்கையாளர் “அழைப்பு சேவை” என்ற புதிய பரிமாணத்தில் சேவை செய்ய தொடங்கியுள்ளது இதன் சேவை, வளரும் நாடுகளை விட வளர்ந்த நாடுகிளல் அதிகரித்துள்ளது. இதன் மூலம் அயல்நாட்டு வேலை வாய்ப்பு மிகவும் அதிகரித்துள்ளது. உலக மொழியாம் ஆங்கிலத்தை மிகவும் திறமையாகவும், சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துவதும் நாம் தான். இதுவும் அயல்நாட்டு … Read more

வாஸ்துஅமைப்பில் மனை இடங்கள்,

residential-vastu

          vastu for plot The Plot or Site of construction according to Vaastu Shastra can be divided in to two the North East half of the plot and the South West half. The North East half of the plot is called the Solar half and the South West half is called … Read more