வீட்டு காம்பவுண்ட் உள்ளாக கிளைவீடு

House Division Vastu, Property Disputes

வீட்டு காம்பவுண்ட் உள்ளாக கிளைவீடு கட்டி வாடகைக்கு விடுவது நன்மையா? நாம் குடியிருக்கும் பகுதியில் தனியாக சிறியதாக வீடு தனியாக கட்டுவது பலவிதமான பிரச்சனைகளை கொடுக்கும்.அதனைப்பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் .   வடகிழக்கு பகுதி :   மொத்த வீட்டமைப்பில் வடகிழக்கில் கிளைவீடு அமைப்பு வருவது மிக மிக தவறு.அது பேய் உள்ள வீடாக மாறிவிடும். ஆண்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள்.பெண் சொத்தாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம். வீட்டின் எஜமான் நிரந்தர வேலையில்லாமல் இருப்பது. நிலையான வருமானம் இல்லாமல் … Read more