மின் உயர்த்தி வாஸ்து/ஆட்டையாம்பட்டி வாஸ்து/attayampatti vastu/ மின்தூக்கி வாஸ்து/சென்னை வாஸ்து vastu

Vastu Advice for Lift ,

ஆட்டையாம்பட்டி வாஸ்து,attayampatti vastu, மின்தூக்கி வாஸ்து,சென்னை வாஸ்து vastu,மின் உயர்த்தி வாஸ்து,Staircase Vastu Tips,வாஸ்து படி, மாடிப்படி,மாடிப்படி அமைப்பு,வாஸ்து படி,Vastu for Lift, Vastu Advice for Lift , Detailed Vastu rules, tips and resources,KONGU VASTU ,The Vastu Shastra consultants Attayampatti, Vastu Consultant in S. Attayampatti Salem, Vastu Shastra Courses in Attayampatti,Vastu Shastra Classes in Attayampatti,vastu consultant in Attayampatti

வாஸ்து ரீதியாக மாடிப்படிகள் மற்றும் லிப்ட்

Methods to set up stairs

          நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். இன்று எனது வாஸ்து பதிவினில் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் மாடிக்கு செல்வதற்கு கட்டாயம் படிக்கட்டு என்பது வேண்டும். ஆனால் இன்றைய நவீன காலத்தில் வசதி வாய்ப்புள்ள நண்பர்கள் லிப்ட் போன்ற உந்துவிசை அமைப்புகளை அமைத்துக்கொள்வார்கள். வாஸ்து ரீதியாக படிகளாக இருந்தாலும் சரி லிப்ட் அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி என்னைப் பொறுத்தவரையில் தவறு என்றுதான் சொல்வேன். ஆனால் காலத்தின் கோலம் நவீன நாகரீகம் அதனை … Read more