மனையை இரண்டாகப் பிரித்து இரண்டு வீடுகள் கட்ட | பாகப்பிரிவினை செய்வது எப்படி | Vastu For Partition

மனையை இரண்டாகப் பிரித்து இரண்டு வீடுகள் கட்ட

மனையை இரண்டாகப் பிரித்து இரண்டு வீடுகள் கட்ட,பாகப்பிரிவினை செய்வது எப்படி, இடத்தை எப்படி பாகம் பிரிக்க வேண்டும்?,Vastu For Partition, Vastu for division of a House, House Division Vastu, Property Disputes,How to divide a house ,Vastu for Partition,Conflicting Vastu Tips got you Confused, how to divide plot as per vastu between brothers, 8 directions in vastu, eldest son room according … Read more

வீட்டு காம்பவுண்ட் உள்ளாக கிளைவீடு

House Division Vastu, Property Disputes

வீட்டு காம்பவுண்ட் உள்ளாக கிளைவீடு கட்டி வாடகைக்கு விடுவது நன்மையா? நாம் குடியிருக்கும் பகுதியில் தனியாக சிறியதாக வீடு தனியாக கட்டுவது பலவிதமான பிரச்சனைகளை கொடுக்கும்.அதனைப்பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் .   வடகிழக்கு பகுதி :   மொத்த வீட்டமைப்பில் வடகிழக்கில் கிளைவீடு அமைப்பு வருவது மிக மிக தவறு.அது பேய் உள்ள வீடாக மாறிவிடும். ஆண்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள்.பெண் சொத்தாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம். வீட்டின் எஜமான் நிரந்தர வேலையில்லாமல் இருப்பது. நிலையான வருமானம் இல்லாமல் … Read more