எனது வாஸ்து விஜயம் தஞ்சாவூர்

தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகலும். நாளை துரித வாஸ்து பயணமாக  27.7.2021 தஞ்சாவூர் மற்றும் திருச்சி மாவட்ட எல்லைப் பகுதியில் வாஸ்து ஆலோசனைக்காக பயணப்படுகிறேன்.  ஆகவே மேற்கூறிய சுற்றுப்புற   பகுதிகளில் ஏற்கெனவே ஆலோசனை வழங்கிய வகையில் மற்றும் புதியதாக எனது வாஸ்து சார்ந்த உதவி தேவைப்படும் மக்கள்  என்கிற எனது தொலைபேசி(9941899995) வழியாக அழைக்கவும். நன்றி. வணக்கம். 1.வாஸ்து  அமைப்பில் வீடு மாற்றம் செய்து கொடுக்கவும்,  அதோடு பணத்தோடு_பலமாக வாழ (கொங்குநாட்டின் … Read more