எண் கணித பலன்கள் ஏழு Numerology 7 | Life Path Number 7

எண்கணித ஏழு எண்களுக்கான பலன் ஏழு என்கிற எண் ஒரு ஞான மார்க்கம் சார்ந்தது  ஆகும். ஏனெனில்  ஜோதிட சாஸ்திரத்திலும், எண் கணித நியூமராலஜி சாஸ்திரத்திலும், 7 என்கிற எண் கேது பகவான் சம்மந்தப்பட்ட எண்ணாகும். ஆக நல்ல எண்கள் வகையில்  ஏழு சம்பந்தப்பட்ட எண் என்பது ஒரு ஐந்து எண்கள் மட்டுமே பயன்படும். அந்த வகையில் ஒரு பெயர் வைப்பது மற்றும், வாகனத்தின் எண் எடுப்பது மற்றும், ஒரு நிறுவனத்தின் பெயர் வைப்பது போன்ற அமைப்புகளுக்கு … Read more

சிவகாசி வாஸ்து/Vastu Sivakasi chennai

பெகுழந்தை வரம் அருளும் முருகன் வழிபாடு,ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் வாஸ்து, குழந்தை வரம் பெற! ஆன்மீக தகவல்கள்,பூப்படைதலில் பிரச்சனைகள் , குழந்தைபேறு தள்ளிப் போகுதல் ,ஜாதகப்படி குழந்தை பாக்யம் ,கடிதம் – 8 – சகுனம் – Vastusha,விதவையோ, குழந்தைபேறு இல்லாதவர்களோ எதிரே ,வாஸ்து படி உள்ளதா உங்கள் வீடு,ண்கள் தனியாக இருக்கும் போது வெளி ஆண்கள் வீட்டிற்கு வரலாமா , சிவகாசி வாஸ்து,Vastu Sivakasi chennai,Vastu Shastra Consultants in Sivakasi.சிவகாசி நகரில் வாஸ்து,Vastu Consultant in Sivakasi … Read more