வாஸ்து ரீதியாக மாடிப்படிகள் மற்றும் லிப்ட்

Methods to set up stairs

          நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். இன்று எனது வாஸ்து பதிவினில் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் மாடிக்கு செல்வதற்கு கட்டாயம் படிக்கட்டு என்பது வேண்டும். ஆனால் இன்றைய நவீன காலத்தில் வசதி வாய்ப்புள்ள நண்பர்கள் லிப்ட் போன்ற உந்துவிசை அமைப்புகளை அமைத்துக்கொள்வார்கள். வாஸ்து ரீதியாக படிகளாக இருந்தாலும் சரி லிப்ட் அமைப்புகளாக இருந்தாலும் சரி என்னைப் பொறுத்தவரையில் தவறு என்றுதான் சொல்வேன். ஆனால் காலத்தின் கோலம் நவீன நாகரீகம் அதனை … Read more