திருக்கை வழக்கம்

Aerezhupadhu & Thirukkai Vazhakkam

              திருக்கை வழக்கம் (கம்பர்). திருவாகிய மங்கை கூடியே வாழுங்கை 1 கங்கை குலந்தழைக்கக் காட்டும் பெருங்கீர்த்தி மங்கை பிரியாமல் வாழுங் கை – திங்கள் அணி – 2 சந்தனம் அரைக்கும் கை மூர்த்தி நாயனார் போன்று விரிஞ்சிபுரசிறுவன் எம்பிரான் எம்பெருமான் இந்திராதி பர்க் கரிய தம்பிரா னுக்குரைத்த சந்தனக் கை – அம்பொன் – 3 முளைத்த நெல்லை சோறக்கி ஈந்தகை இளையான்குடி மாற நாயனார் … Read more

வீட்டில் வைக்கும் பொருள்களுக்கு வாஸ்து

                மக்கள் அனைவருக்கும் வாழும் காலம் வரை வீடு என்பதே முதன்மையாகும். அந்தவகையில் அனைவருக்குமே வீடு தான் சொர்க்கம். அந்த வீட்டை நாம் நமக்கு பிடித்தவாறு, பிடித்த பொருட்களை வைத்து கட்டுவோம்.. அதே சமயம் அப்படி கட்டும்போது, வீட்டில் உபயோகிக்கும் பொருட்களை சரியான திசையை நோக்கி வைக்க வேண்டியது அவசியம். ஏனெனில் வீட்டில் பணம் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் நிலைத்து நிற்க வேண்டுமானால், வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி வீட்டை … Read more

vastu for cup boards

Generally cup boards are fitted with wooden planks in the walls of rooms projecting forward. When it is desired to have cup boards in bed rooms or hall they may befitted in the eastern wall from south end to the north end or eastern northeast can be left blank in north, southern southeast should never … Read more