வாஸ்துவில் தவறான தலைவாசல் படிக்கட்டுகள்

Vastu according to the gateway

வாஸ்துவில் தவறான தலைவாசல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பாக தலைவாசலின் #படிக்கட்டுகள் இருப்பது தவறு ஆகும்.புதிதாக #கட்டிடம் கட்டும் ஒருசில #மக்கள் சாஸ்திரங்களை பார்க்காமல் தவறான அமைப்பாக கட்டி விடுகின்றனர். இதனை #முதல்கோணல் முற்றிலும் கோணல் என்றுதான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.இப்படி இருக்கும் இல்லங்களில் #பெரிய_வாஸ்து_தவறுகள் கட்டாயமாக இருக்கும். ஆகவே இதுபோல கட்டிக்கொடுக்கும் நபர்களின் இல்லங்களை வாங்கும் மக்கள் கட்டாயம் #வாஸ்துநிபுணரின் துணை கொண்டு சரிசெய்த பிறகு #குடியிருப்பதும், #குடியேறுவதும் நல்லது. மீண்டும் ஒரு அற்புதமான தகவலுடன் சந்திப்போம். பிரபஞ்ச … Read more

வாஸ்து அமைப்பில் கால்நடை தொழுவங்கள்.

வாஸ்து அமைப்பில் கால்நடை தொழுவங்கள்.

வாஸ்து அமைப்பில் கால்நடை தொழுவங்கள்.             மனிதர்கள் கால்நடையாக நடந்தாலும்,என்றைக்கும் மனிதர்களை கால்நடையாளர்கள் என்று யாரும் பெயர் வைத்து அழைப்பதில்லை.ஆனால் மனிதர்களுக்காக உழைக்கும் விலங்குகளான ஆடு மற்றும் மாடு,எருமை போன்ற விலங்குகளை கால்நடைகள் என்று அழைக்கின்றனர்.அதற்கு காரணம் மனிதர்களைப்போல கை என்கிற ஒரு உறுப்பு இல்லாத காரணமாகவே இந்தப்பெயர் ஆகும். இன்றைய காலத்தில் நமது மக்கள் அவர்களின் இடவசதிக்கு தகுந்தாற் போல காலியாக இருக்கும் இடங்களில் கட்டிவைத்து வளர்கின்றனர். இதனை … Read more

ஒரே திசைகளில் இரண்டு, மூன்று வாயில்களை வைக்கலாமா?

vastu u unique hardscape download of main home intercine download doors design indian style of main door home intercine pictures exterior s for qab # pictures

ஒரே திசைகளில் இரண்டு, மூன்று வாயில்கள்   ஒரு வீடு இருக்கிறது என்றாலதலைவாயில் என்பது சரியான உச்சபகுதியில் இருக்க வேண்டும். சில இடங்களில் வடக்கு கிழக்கு பார்த்த வீடுகளில், ஒரே பக்கத்தில் இரண்டு மூன்று வாயில்களை ஏற்படுத்தி இருப்பார்கள். இது  வாஸ்து விதிகளுக்குமிகவும் தவறு ஆகும்.     அப்படி இரண்டு வாயில்களை அமைக்க வேண்டும் என்றால், வடக்கு பார்த்த வீடு எனும் போது,அதன் மேற்கு புறத்தில் அல்லது கிழக்கு புறத்தில்,உச்ச பகுதியில் தாரளமாக வாயில்களை வைத்துக்கொள்ளலாம்.ஏன் … Read more